Kennel Evitagårdens Pyreneiska Mastiffer

PYRENEISK MASTIFF

Din rubrik

Funderar Du på att köpa en Pyreneisk Mastiff?
Läs detta först!

Den Pyreneiska Mastiffen är en populationsmässigt liten ras i Sverige. Detta gör att vi som uppfödare måste tänka extra mycket på vilka individer som används i vårt avelsarbete. Det är oerhört viktigt att se till hela helheten runt våra avelsindivider. Vi kan inte bara fokusera på de tilltänkta avelsdjuren. Vi måste titta på de bakomliggande generationerna och även på syskon till avelsdjuren, för att få så mycket dokumentation om den eventuella kombinationen som möjligt. För att bibehålla och helst förstärka de rastypiska egenskaperna ska man som uppfödare känna till de nedärvningsbara egenskaperna hos rasen. Detta kräver kunskap och prioriteringar inom både rasen och avel. Det finns tyvärr uppfödare (oavsett ras) som väljer att dölja nedärvningsbara defekter och ser uppfödningen mer som ett sätt att tjäna lätta pengar. Detta kräver att vi seriösa uppfödare arbetar målinriktat på kvalitet och inte kvantitet.

Den Pyreneiska Mastiffen skall vara vänlig, lugn, stolt och synnerligen intelligent. Mot främlingar
ska den vara orädd och aldrig undfallande. Mot andra hundar är den vänligt inställd och medveten om sin styrka. Rasen skall ha ett vaksamt uttryck. Den skall ge intryck av stor styrka, men skall samtidigt vara smidig och lättrörlig.
Trots sin storlek får den aldrig verka tung eller lymfatisk. Den skall dessutom vara en frisk och sund hund som kan klara av hela sin livslängd utan större besvär.

Vi samverkande kennlar har alla en mycket god erfarenhet och kunskap inom både rasen och avelsarbetets betydelse. Vi jobbar seriöst för att utveckla rasen och för att bredda den genetiska avelsbasen!
Vi följer rasklubbens, Svenska Pyreneiska Mastiffklubben, Avelsrekommendationer för PM-uppfödare och självklart Svenska Kennel klubbens grundregler när det gäller avel.

Ett gott råd är att kontakta PM-klubben, www.pyreneiskmastiff.se , innan
du köper din valp. Du som valpköpare kan på så sätt få veta om uppfödaren följer klubbens
avelsrekommendationer .
PM klubben har en viktig roll med valphänvisning och information om rasen.

Låt inte slumpen avgöra ditt val av uppfödare och valp!
Att välja en Uppfödare i Samverkan gör att du kan känna dig trygg som Valpköpare.

PYRENEISK MASTIFF - UPPFÖDARE I SAMVERKAN

Med erfarenhet kommer man långt, med samarbete kommer man längre

www.evitagarden.se      www.nolobos.se   www.pompinos.se    www.ojinegras.se