Kennel Evitagårdens Pyreneiska Mastiffer

PYRENEISK MASTIFF

< a>

BERGENS SPANSKE JÄTTEDet skymmer över det snötäckta landskapet. En blek sol drar sig långsamt ner mot horisonten. Minuten innan den försvinner bryter åsen igenom grådiset. Den runda solskivan speglar sig i de mörkt bruna ögonen på en hund som ligger längst upp på berget. Det gigantiska huvudet vilar mot tassarna, kroppen förefaller avspänd men blicken är vaksam. Ett ljud i fjärran får omedelbar effekt. Med förvånansvärd snabbhet står hunden på benen. Den skakar snön ur pälsen. Dess dova skall förkunnar att ingenting har undgått den, att den är beredd att försvara både sin ägare och egendom om så skulle krävas.

< a>

Nygammal ras

Under lång tid har rasen vaktat och värnat om fårhjordarna och herdarna i bergsområdena mellan Aragonien och Navarra. Den Pyreneiska Mastiffen härrör med andra ord från den spanska sidan av Pyrenéerna. Där har den utvecklats till en egen typ och skiljer sig bl a i hårlag och färg från slättlandets spanska Mastiff, som får anses vara den närmsta släktingen. Rasen är nygammal i den förståelsen att dagens uppfödare ännu bara är halvvägs i sitt arbete. Målet är att restaurera den stora Mastiffen som så sent som i början av 1900-talet var en vanligt förekommande herde- och vakthund. Den Pyreneiska Mastiffen har samma arbetsuppgifter som sin franska släkting, Pyreneérhunden.
Kuperade öron svans, tjock päls och ett överflöd av löst halsskin, för säkerhets skull prytt med ett halsband utåt försett med taggar, var tidigare Mastiffens arbetsmundering.

Den Pyreneiska Mastiffen är en stor hund också bland sina fränder inom mastiffgruppen. Mankhöjden för en hanhund bör helst rejält överstiga minimimåttet 77 cm uppåt finns det ingen gräns. Stora hundar har alltid värdesatts högst och ska man drista sig till att nämna ett generellt exteriört problem är det just höjd och massa som saknas. Däremot får rasen på inget vis förefalla klumpig eller överdrivet lymfatisk. Det lösa skinnet bör i stort sett inskränka sig till partiet under hakan där två "skinnpåsar", s k dröglappar, finns kvar som ett minne från den tiden då hundens strupe krävde maximalt skydd i slagsmål. En bra Pyreneisk Mastiff skall vara välpropotionerlig, kraftig och muskulös. Den skall vara något längre än den är hög. Som så många andra stora herdehundar, vars tidigare förfader (enligt den mest vedertagna teorin) troligen en gång utvandrat från Asien, är den Pyreneiska Mastiffen (och för all del också Pyreneérhundens) huvudsakliga färg vit. Karaktäristiskt för Mastiffen är ansiktets tydligt markerade färgmask som skall harmoniera med eventuella övriga fläckar på kroppen.

Ansiktsteckningens färgfält skall vara tydligt avgränsande och inkludera båda öronen. Benen, tassarna och svansspetsen skall alltid vara vita. Den föredragna färgen är vit med medelgrå tecken, men flera shatteringar av grått och gult , svart och marmorerat är godkänt. Däremot får fläckarna inte vara röda och den vita grundfärgen får aldrig anslå en gulaktig ton. Tillika får hunden aldrig vara enfärgat vit, vilket anses som diskvalifiserande fel. Typiskt för rasen är den krökta svansspetsen, vanligtvis benämnd herdekroken. Svansen bärs i sabelform under rörelse men får inte ringla upp över ryggen. Dessa "Krullsvansar" är ett av de vanligaste exteriöra felen. Den Pyreneiska Mastiffen skall helst ha dubbla sporrar på bakbenen. Om en utställningsdomare ställs inför två jämngoda exemplar bör hunden med dubbla sporrar vinna.

< a>

Mastiffen på 90-talet


I vårt moderna samhälle är det knappast önskvärt att den Pyreneiska Mastiffen utvecklar hela sin talang till att vakta. Detta tycks heller inte var fallet, "den svenska" Mastiffen passar bäst in under epitetet "snäll" hund, kanske i högre grad än spanjorerna själva skulle uppskatta. Den har en mycket hög retningströskel och låter sig inte på pin kiv provoceras. I umgänget med mindre hundar är den mild och god, men hur väl den än vill riskerar den att skrämma slag på den mötande genom sin blotta storlek. Dagens gärning som vakthund inskränker sig vanligtvis till den egna tomten och även om de flesta Mastiffer gärna påpekar sin existens genom ett par av de grova, tunga skallen, är det storleken som får besökare att tveka i grindhålet Däremot är tanken inte långsökt att en dåligt socialiserad och därtill understimulerad hund tar sin plikt som väktare, i brist på annat, på större allvar. Som driven av en uråldrig instinkt söker den Pyreneiska Mastiffen ofelbart upp den högsta punkten på tomten där den, oavsett väderlek, kan ligga i timmar och betrakta omvärlden. Därifrån låter den högljutt meddela när utsikten över reviret störs av främmande. Att tala om för familjen när någon kommer ingår i rasens allmänna manande om sin flock.
Inomhus vankar den gärna efter barnen för att förvissa sig om att allt går rätt till och för att inte missa eventuella upptåg. Ju mindre barn, desto försiktigare är hunden. När husets ungar har ett par år på nacken uppskattar Mastiffen glatt att låta leken bli vildare och den glömmer sin stolthet för att uppsluppet leka tafatt. Ändå är framförallt värdigheten och stoltheten några av de mest framträdande egenskaperna hos den Pyreneiska Mastiffen.